Brandskyddsföreningen har beslutat att höja priserna from 1 januari 2015

med bland annat en avgift för certifikat à 1000 kr.

Se över behovet av Heta Arbeten, och passa på innan prishöjningen.