Vi går nu in i den period på året som är en av de mest drabbade av bostadsbränder. Sedan 2004 har nära 25 procent av alla bostadsbränder inträffat under december och januari.

En fungerande brandvarnare kan rädda liv.
#brandskyddskoncept #brandvarnare#brandskydd #julbrand www.brandskyddskoncept.se